diumenge, 1 de setembre de 2013

Avís legal


El portal petitsigrans és propietat de Benecé Produccions SL amb CIF B59406827 i domicili social en Passatge Tona, 10, 08023 Barcelona. Telèfon de contacte 93 284 07 19 i adreça de correu electrònic benece@benece.es

Propietat intel·lectual del portal. Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d'aquest blog i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de Benecé Produccions SL, i és a qui li correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos. Així, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i modificació, total o parcial, sense prèvia autorització expressa de Benecé Produccions SL. D'igual forma, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquest blog estan protegits per llei.

Responsabilitat. Benecé Produccions SL declina tota responsabilitat derivada de l'intercanvi d'informació entre usuaris a través d'aquest blog. Especialment no ens fem responsables de l'ús que els menors puguin fer d'ell en cas que els continguts al fet que tinguin accés, puguin ferir la seva sensibilitat. La finalitat del portal petitsigrans, és publicar informació per a tota la família. Articles, propostes d'excursions, recomanacions de lectures…. Una altra finalitat és facilitar als seus usuaris un lloc per compartir opinions i intercanviar criteris sobre  activitats i informacions infantils i familiars. Per això els interessats poden exposar les seves opinions i establir diàlegs sobre els diferents continguts que són publicats en el portal. El debat que pugui generar-se ha de mantenir-se dins dels marges de l'educació, el respecte a l'ordre públic, els bons costums, i dins de les normes legals vigents aplicables. En tal sentit, a títol enunciatiu però no exhaustiu enumerem les següents prohibicions: (a) No s'admetran comentaris o continguts que incloguin insults, difamacions, amenaces, vexacions o expressions que puguin resultar incòmodes cap a alguns dels participants, usuaris o qualsevol persona o institució; (b) No es permetran comentaris que es considerin obscens, racistes o xenòfobs; (c) Es prohibeixen continguts que promoguin activitats il·legals. En cap cas Benecé Produccions SL serà responsable dels danys que pogués causar l'usuari per l'ús erroni o indegut en relació amb tercers, sent responsabilitat única i exclusiva de l'usuari del nostre portal.

LOPD. A través del nostre portal els usuaris interessats poden subscriure's als nostres newsletters i facilitar-nos la seva adreça de correu electrònic per mantenir-los informats sobre les publicacions que es fan a petitsigrans i de les novetats i activitats de Benecé Produccions SL. Mitjançant aquesta via de comunicació l'usuari accepta de forma expressa, que les dades que facilita són veraces i que queden incorporats a un fitxer titularitat de Benecé Produccions SL, degudament inscrit en el Registre de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, i que comptarà amb totes les mesures de seguretat, necessàries i exigides per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades. 

En compliment de la L.O 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, Benecé Produccions SL  guardarà les dades personals que rebi dels usuaris a través del seu blog en total secret, garantint la seva confidencialitat, i adoptarà les mesures tècniques necessàries per evitar qualsevol alteració, pèrdua, mal  ús, o accés no autoritzat a aquestes dades. Així mateix, aquestes dades no seran cedits ni es donarà accés a terceres persones sense autorització expressa dels titulars dels mateixos.

L'usuari podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a Benecé Produccions SL, Responsable del Fitxer, situat en Passatge Tona, 10, 08023 Barcelona.

Legislació i jurisdicció aplicable. Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, derivades de la prestació de serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola. Els usuaris d'aquesta pàgina web són conscients de tot el que s'ha exposat i ho accepten voluntàriament.