dilluns, 24 de març de 2014

Esport i activitat física a l'escola


L’activitat física en els infants és un factor essencial per al desenvolupament integral dels individus. La nostra societat ha de potenciar i promocionar l’activitat física i l’esport, i educar els infants i joves tant a l’escola com en les activitats de lleure. Cal construir un nou model pedagògic que superi l’estancament de l’educació corporal actual


Jordi Puig Voltas. Mestre i pedagog. Col·legi de Pedagogs de Catalunya (Copec)

La pràctica d’activitat física fa augmentar el rendiment escolar? Què podem fer des de l’escola, des de les famílies i des de la societat per promoure l’esport i l’activitat física? Des de diferents disciplines científiques i socials es considera l’esport com un mitjà educatiu amb una forta penetració en la nostra societat. Generalment les persones parlem de “l’esport” com un tot, caient en un parany terminològic important. Els experts en moviment, educadors físics i altres professionals considerem l’activitat física com el rovell de l’ou de la posterior pràctica esportiva, que en alguns casos ens pot dur a especialització esportiva. Avui en dia l’escola es troba en una complexa cruïlla de camins on prendre la direcció correcta és una decisió difícil. L’escola està fent un tomb molt important vers els ensenyaments dirigits a millorar les competències dels individus. 

La teoria de les intel·ligències múltiples desenvolupada per Howard Gardner afirma que les persones han de desenvolupar totes les intel·ligències i s’han de crear entorns i escenaris educatius que promoguin el seu equilibri. Les arts, la música, l’estètica, l’expressió plàstica, el cos humà i el moviment formen part d’aquestes teories, però sovint són maltractats pels sistemes educatius que només busquen resultats i estadístiques favorables per tal de ser comparats amb altres països a escala internacional. Els que ens dediquem a educar el cos com un tot, com una globalitat, com una essència, entenem l’activitat física com un element cabdal en l’educació integral de la persona, ja que representa el fonament del complex però alhora necessari desenvolupament dels individus. Observant la complexitat del món en què vivim, estem convençuts que necessitem aprofundir en el treball corporal que es fa a les escoles augmentant el nombre d’hores que es dediquen a l’educació física i afavorint que els centres educatius promoguin l’activitat física i l’esport tant en l’educació física escolar com en la pràctica del lleure i de l’esport en edat escolar. 

La simple pràctica d’una activitat física regular ja provoca canvis en les persones, però una bona condició física, segons els darrers estudis publicats en revistes científiques, provocarà entre altres coses una millora dels resultats acadèmics dels infants i joves. L’educació corporal és fonamental per al desenvolupament harmònic de les persones: millora el to muscular, la postura, la capacitat d’equilibri, la coordinació motriu, la capacitat de dissociació, el ritme, l’orientació espacial i temporal i l’afirmació de la lateralitat. Totes aquestes capacitats, tot i que ocultes, són essencials per desenvolupar una bona habilitat en la lectura, en l’escriptura i en l’expressió oral i escrita. 

El nostre cos no és una màquina que treballa d’una manera separada: és un organisme viu que necessita estímuls i accions que possibilitin l’aprenentatge, i no podem oblidar que després de l’escola tradicionalment anomenada educació formal, comença un altre escenari educatiu per als individus, el del lleure, el de la llibertat, el de “Deixi que jo decideixi el que vull fer...” amb el permís dels pares. 

En conclusió, si el vostre fill/a fa esport o participa en algun programa d’activitat física o salut, ajudeu-lo a gestionar el seu temps, faciliteu tot allò que calgui perquè pugui fer-ho d’una manera lúdica, agradable i que no sigui una amenaça en funció dels resultats acadèmics. Tots els infants i joves haurien de fer educació física a l’escola entre 3 i 4 dies i en temps de dedicació no inferior a 6 o 7 hores a la setmana, tenint en compte la seva edat, nivell, esforç físic i la capacitat de recuperació i de descans. Aquestes rutines acompanyades d’uns bons hàbits higiènics i una alimentació adequada seran elements clau per a un bon desenvolupament de l’infant. L’activitat física permetrà, no només als infants, sinó també a les persones adultes, millorar el nostre rendiment cognitiu i la nostra salut mental. L’objectiu dels adults significatius que envoltem els infants és desenvolupar les tres e: educar, ensenyar i emocionar..., i l’activitat física és vivència i emoció pura.

Cap comentari :

Publica un comentari