dimecres, 8 d’abril de 2015

I si...? I si...?

 
Il·lustració de Raquel Aparicio

Decidir convertir-se en família d'acolliment requereix una profunda reflexió, sincera, emotiva i amb grans expectatives, a més de misteris d'un futur impossible d'endevinar, com totes les relacions interpersonals.


Per Lola Curt Navarro. Presidenta d’Acoge-me

I si m'equivoco? I si no puc? I si no tinc temps? I si no m'agrada? I si torna amb la família biològica? I el temps va passant... i la por de la decisió, i hi incloc la indecisió, envaeix tota possible futura situació d'obrir la porta de la teva llar a un petit nou protagonista. Si la por que embolica aquesta decisió perd força i apareix el desitjat vincle de poder donar una àmplia oportunitat a un nen, de créixer en un entorn estable, s'aconsegueix obrir la porta a una bona dosi d'optimisme i derrotar l'imaginari monstre del continu "I si..?". Aquest positivisme i canvi d'actitud et porta, un bon dia, a decidir que desitges donar-te una nova oportunitat de vida i regalar una nova llar a un menor, per un temps indeterminat, de difícil mesura. I fer-te un regal a tu mateixa. I sempre sorgeix la pregunta: "I si torna amb la seva família biològica?" "I si...?” I em pregunto: existeix un temps determinant, objectiu i fiable, per a qualsevol relació interpersonal, sigui de l'índole que sigui? I la resposta a aquesta pregunta encara et vincula més a la decisió ja presa.

Amb la pesada indecisió de l’“I si...?" ja gairebé a les escombraries, s'inicia l'etapa de la cerca d'informació per saber si una està capacitada per seleccionar alguna de les diferents modalitats de l'acolliment familiar. Següent pas: sol·licitar una visita informativa a una institució col·laboradora d'integració familiar (ICIF). I un bon dia et trobes en un despatx d'una ICIF escoltant tot el que està relacionat amb l'acolliment familiar. Una experta professional t'explica el veritable significat d'iniciar el procés d'avaluació per determinar si arribaràs a aconseguir el teu certificat d'idoneïtat per a l'acolliment. L'objectiu de la primera reunió a la ICIF se centra perquè una aconsegueixi tenir molt clars els pilars de l'acolliment familiar. El nen que ha de ser acollit té una família biològica que no pot cuidar el seu fill per algun motiu de força major, com ara una malaltia, drogoaddicció, prostitució, alcoholisme o similar. Qualsevol d'aquestes situacions pot durar un temps, que majoritàriament resulta difícil de predir, des de l'inici de l'acolliment. 

Realment tornen molts nens a les seves famílies biològiques? L’acolliment pot ser durant sis mesos (d'urgència o diagnòstic), pot durar dos anys (acolliment simple), pot durar fins que el menor tutelat tingui 18 anys i abasti la seva majoria d'edat (acolliment permanent), o pots arribar a ser una altra modalitat de l'acolliment familiar denominat "família col·laboradora", pel qual el menor que viu en un centre residencial d'acció educativa (CRAE) passa els caps de setmana i les vacances a la teva llar i torna després a la seva CRAE.

Una vegada t'expliquen les diferents modalitats de l'acolliment familiar, la professional de l’ICIF té com a objectiu que la candidata a convertir-se en família acollidora entengui i respecti tot l'entorn biològic del menor, per aconseguir la seva total acceptació. El vincle de la família biològica és una inclinació per a tota la vida per molts problemes i separacions que hagin incorregut en l'entorn del menor tutelat. I això ha de ser integrat en el futur nou entorn del menor, a la seva futura llar d'acolliment. I tots els protagonistes de l'entorn de la nova família acollidora han d'assumir-ho per aconseguir una convivència d'èxit emocional i de satisfacció personal a la nova llar del menor tutelat per l'Institut Català d'Acolliment i Adopció (ICAA). 

I acabes la teva primera reunió informativa a l’ICIF. I, en sortir, potser segueixes amb algun “I si...?", però amb la idea ben clara del que podria ser la teva responsabilitat com a família d'acolliment, respectant la seva família biològica. Un pas important...


Cap comentari :

Publica un comentari